English Magyar

Felszámolási pályázatok

Delta Nova Kft. pályázata - ZIRKON KOVASSY Kft. „f. a.”

Rovat: Felszámolási pályázatok

A Delta Nova Kft. (Cg.: [01 09 923459]; 1149 Budapest, Angol u. 34.), mint a ZIRKON KOVASSY Kft. „f. a.” (Cg.: [ 18 09 105485]; 9700 Szombathely, Aranypatak u. 66.) Szombathelyi Törvényszék 6. Fpk. 18-12-000420/2. sz. végzésével kijelölt felszámolója (a felszámolási eljárás kezdeményezésének időpontja: 2012. október 8.; a felszámolás kezdőnapja: 2012. december 6.),

nyilvános pályázat

útján értékesíti az adós tulajdonát képező alábbi használt tárgyi eszközöket: I. Fogtechnikai eszközök:

Ssz.

Megnevezés

Beszerzés éve

Nettó irányár

Bruttó irányár

Ajánlati biztosíték

 

 

 

(Ft)

(Ft)

(Ft)

1.

Lectrapress kemence

2003. 07. 14.

94 488

120 000

6 000

2.

Zirkon-Zahn Milling System

2007. 06. 22.

944 882

1 200 000

60 000

3.

APEX LOKÁTOR

2010. 06. 04.

19 685

25 000

1 250

4.

Lámpa

2009.07.01.

173 228

220 000

11 000

5.

Gyémántcsiszoló

2008.03.01.

37 008

47 000

2 350

1-5. összesen:

 

1 269 291

1 612 000

80 600

A felszámoló nyilatkozik, hogy jelen felszámolási eljárásban még nem került sor nyilvános pályázati hirdetmény közzétételére.

Az eladó az általános áfaszabályok szerint adózik.

A pályázatokat tértivevényes levélben a felszámoló - Delta Nova Kft.; 2891 Tata, Pf. 74 - címére kérjük beküldeni.

A borítékra kérjük ráírni: „ZIRKON KOVASSY Kft. f a. pályázat”.

A pályázatok beérkezésének határideje: 2013. szeptember 9.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidőt követő 8 napon belül közjegyző jelenlétében kerül sor.

A pályázat elbírálásánál előnyt élveznek azok, akik az eszközök szélesebb körére tesznek ajánlatot. A vevő az eszközök felett tulajdonjogot csak a vételár megfizetését követően szerez.

Megfelelő, azonos értékű (a legjobb ajánlati ártól 10%-on belüli sávban) árat ajánlók között nyilvános ártárgyalásra kerül sor, melynek feltételeit az ártárgyalást megelőzően az érintettekkel a felszámoló ismerteti.

a) A pályázaton való részvétel feltétele:

- a benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell apályázó nevét, címét, a nettó ajánlati ár egyértelmű meghatározását, a fizetés módját, feltételeit és a fizetési határidőt,

- a pályázó köteles az általa pályázott eszközök pályázati hirdetményben meghatározott ajánlati biztosíték összegét a Delta Nova Kft. 10300002-46529499-00003285 számú számlájára átutalni, illetve készpénzben ajánlati biztosítékként (bánatpénz) befizetni és a befizetés igazolását a pályázathoz mellékelni. Az eredménytelenül pályázó részére, illetve érvénytelen pályázat esetén a felszámoló az ajánlati biztosítékot a pályázatok értékelését követően 8 napon belül visszautalja.

b) Vételár-megfizetés módja, határideje, szerződéskötés:

- a vételárat átutalással kell megfizetni az adásvételi szerződésben meghatározott számlaszámra,

- szerződéskötés végső határideje a nyilvános értékesítés napjától számított 30. nap,

- fizetési határidő a szerződéskötéstől számított 30. nap.

A pályázó által befizetett ajánlati biztosíték a pályázó által meghatározott vételárba beszámításra kerül.

Amennyiben a nyertes pályázó neki felróható okból az adásvételi szerződést a nyilvános értékesítés napjától számított 30 napon belül nem köti meg, vagy a vételárat a fizetési határidőig nem fizeti meg, az ajánlati biztosítékot elveszti, nem kerül részére visszafizetésre.

Apályázó benyújtott pályázatában a kiírásban szereplő szerződéskötési és fizetési határidőnél rövidebb határidőt, illetve készpénzes vételár-megfizetést vállalhat.

A szerződéskötéssel kapcsolatos költségek a nyertes pályázót terhelik, a szerződést a felszámoló készítteti el.

Az elővásárlásra jogosultak e jogukat a nyilvános értékesítés keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a kialakult vételár ismeretében vételi szándékukról nyilatkozatot tesznek. Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy az elővételi jog gyakorlására irányuló szándékukat a pályázatok benyújtási határidejéig írásban jelentsék be.

A felszámoló fenntartja a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa.

A készletek és eszközök megtekinthetők előre egyeztetett időpontban. Időpont-egyeztetés: Rónavölgyi Béla, tel.: 06 (30) 226-8310.

A pályázatról további felvilágosítás Lázár Sándor felszámolótól kérhető a 06 (34) 487-724-es és a 06 (34) 380-935-ös telefonszámon.

 

(Megjelent: Cégközlöny - 2013. július 11.) 

1. melléklet: zirkon_28h.doc

Tartalomjegyzék

A tartalomjegyzék használatával gyorsan és egyszerűen átláthatja a FOE honlapjának teljes szerkezetét! Kattintson az alábbi linkre!
Tartalomjegyzék megtekintése...