English Magyar

Felszámolási pályázatok

Kossuth Holding Válságkezelő és Felszámoló Zrt. pályázat - „Pannon Werde" Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Kft.

Rovat: Felszámolási pályázatok

A Kossuth Holding Válságkezelő és Felszámoló Zrt. (Cg.: [01 10 044789]; 1075 Budapest, Kazinczy u. 24-26.) mint felszámoló, a „Pannon Werde" Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Kft. (Cg.: [20 09 064341]; 8749 Zalakaros. Üdülő sor 6. B ép.) tulajdonában álló alábbi vagyoni eszközöket kínálja

nyilvános pályázat

útján megvásárlásra.

1. Zalakaros belterület. 280/A/1. hrsz. alatt nyilvántartott. 13 m2 alapterületű iroda 1/1 tulajdoni hányada-az ingatlan a valóságban az ingatlan az ingatlan-nyilvántartás adataitól eltérően 40 m2 alapterületű lakás;

2. Zalakaros belterület, 280/A/2. hrsz. alatt nyilvántartott, 140 m2 alapterületű étterem 1/1 tulajdoni hányada - az ingatlan a valóságban az ingatlan az ingatlan-nyilvántartás adataitól eltérően 72 m2 alapterületű lakás;

3. Zalakaros belterület, 280/A/3, hrsz. alatt nyilvántartott, 30 m2 alapterületű üzlet 1/1 tulajdoni hányada- az ingatlan a valóságban az ingatlan az ingatlan-nyilvántartás adataitól eltérően 71 m2 alapterületű lakás, amelyre el nem bírált tulajdonjogi igény áll fenn.

Az 1-3. sorszám alatt feltüntetett ingatlanok együttesen kerülnek értékesítésre, áfa nélkül értelmezett együttes irányáruk 25 400 000 Ft.

Az ajánlattételi biztosíték 10 000 000 Ft-nál alacsonyabb összegű irányár esetén annak 5%-a, 10 000 000 Ft vagy annál magasabb összegű irányár esetén annak 3%-a. A pályázaton való részvétel feltétele az ajánlattételi biztosíték megfizetése. Az ajánlattételi biztosíték akkor tekinthető megfizetettnek, ha azt az eladó 10700055-26633806-51100005 számú bankszámláján az ajánlattételi határidő előtt 24 órával jóváírták, vagy az eladó pénztárába befizették.

A pályázati eljárás részletes feltételeit feltételfüzet állapítja meg, amely a felszámoló 7621 Pécs, Jókai M. tér 13/B alatti fióktelepén munkanapokon 9-12 óra között megtekinthető, illetve költségtérítés ellenében megvásárolható. A pályázati ajánlatban 75 napos ajánlati kötöttséget kell vállalni.

Kérjük a pályázókat, hogy pályázati ajánlatukat egy magyar nyelvű példányban, a pályázóra való utalás nélkül, „Pannon Werde Kft. f. a. - pályázat" jeligével feliratozott zárt borítékban, a hirdetmény közzétételétől számított 15. napot követő első munkanap 12 óráig a felszámoló 7621 Pécs, Jókai M. tér 13/B alatti címén nyújtsák be. A pályázati ajánlatok felbontására a benyújtási határidőt követő 8 napon belül, közjegyző jelenlétében kerül sor.

Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetést követő 15 napon belül kerül sor, a vételárat egy összegben, a szerződés megkötésétől számított 15 napon belül kell átutalással megfizetni. Az eladó vételár követelésével szemben történő beszámítást a jelen pályázatra irányadó, többször módosított 1991. évi XLIX. törvény kizárja.

A felszámoló felhívja az elővásárlási jogosultak figyelmét, hogy elővásárlási szándékukat az ajánlattételi határidőn belül írásban bejelenthetik, elővásárlási jognyilatkozatukat az értékesítésen kialakult végleges vételár ismeretében, az eredményhirdetést követő 3 napon belül írásban tehetik meg.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, a pályázat megfelelő ajánlat hiányában eredménytelenné nyilvánítható. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között nyilvános ártárgyalást tartani.

Az értékesítésre felkínált vagyoni eszközök előzetesen egyeztetett időpontban megtekinthetők. További felvilágosítással Piti Zoltán felszámolóbiztos [telefon: 06 (72) 532-209] készséggel áll rendelkezésre.

(Megjelent: Cégközlöny - 2011. december 29.)

1. melléklet: Pannon Werde.doc

Tartalomjegyzék

A tartalomjegyzék használatával gyorsan és egyszerűen átláthatja a FOE honlapjának teljes szerkezetét! Kattintson az alábbi linkre!
Tartalomjegyzék megtekintése...