English Magyar

Felszámolási pályázatok

Pannon Felszámoló Kft. pályázata - Hasit-Hungária Kft. „f. a.”

Rovat: Felszámolási pályázatok

 

A PANNON Felszámoló Kft. (Cg.: [01 09063050]; 1025 Budapest, Szépvölgyi út 52.; felszámolóbiztos: Kállai Pál) egyfordulós

nyilvános pályázatot

hirdet a Hasit-Hungária Kft. „f. a.” (Cg.: [01 09 929168]; 1138 Budapest, Váci út 186.) tulajdonát képező alábbi ingatlanokra és a hozzá tartozó vertikumra:

 

 

 

Közigazgatási cím

Helyrajzi szám

Ingatlan jellege

Alapterület (m )

Rudabánya külterület

095.

kivett ipartelep

11 620

Rudabánya belterület

756/1.

kivett saját használatú út

1 710

Rudabánya belterület

756/2.

kivett saját használatú út

5 250

Rudabánya belterület

503.

kivett udvar és gazdasági épület

126

Rudabánya belterület

504.

kivett telephely

8 110

Rudabánya belterület

505.

kivett iparvasút

9 599

Rudabánya belterület

522.

kivett üzem

903

Rudabánya belterület

523.

kivett üzem

1 048

Rudabánya belterület

524.

kivett saját használatú út

249

Rudabánya belterület

526.

kivett földterület

1 113

Rudabánya belterület

527.

kivett üzem

174

Rudabánya belterület

528.

kivett saját használatú út

412

Rudabánya belterület

816/A/4.

lakás

72

Rudabánya külterület

057.

kivett saját használatú út

66 033

Rudabánya külterület

0101.

kivett szántó

1 683

Alsótelekes külterület

06/1.

kivett bányatelep

552 124

Alsótelekes külterület

06/2.

kivett gyep, legelő

191 723

Alsótelekes külterület

044.

kivett saját használatú út

17 402

Alsótelekes külterület

04.

kivett saját használatú út

10 375

Kánó zártkert

483.

erdő

8 084

kivett agyagbánya

8 164

Szőlősardó külterület

086.

kivett meddőhányó

42 129

Szuhony külterület

035.

kivett saját használatú út

3 087

Mindösszesen 530 000 000 Ft irányáron.

Az ingatlanokhoz kapcsolódó bányászati jog elbírálás alatt áll, az jelenleg fel van függesztve.

Fenti irányár az áfát nem tartalmazza.

A felszámoló beszámítást nem fogad el.

A pályázatot zárt borítékban, 1 eredeti és 1 másolati példányban, „Hasit-Hungária pályázat” megjelöléssel kell benyújtani a PANNON Felszámoló Kft. székhelyén (1025 Budapest, Szépvölgyi út 52.) 2012. május 14-éig 12 óráig, átvételi elismervény ellenében.

A pályázati kiírásban szereplő ingatlanokat előzetes időpont-egyeztetést követően lehet megtekinteni, 2012. május 9-éig. Időpont-egyeztetés a 06 (1) 266-0749-es telefonszámon lehetséges. Az ingatlan részletes bemutatását a pályázati tájékoztató nyújtja, mely a felszámoló irodájában megvásárolható 25 000 Ft + áfa megfizetése ellenében, vagy megtekinthető.

Az ajánlat érvényességének feltétele 15 900 00Ü Ft (tizenötmillió-kilencszázezer forint) bánatpénz előzetes megfizetése és ennek igazolása. A pályázó tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes vagy jogi személy lehet. A pályázónak ezen képességét a pályázatban igazolnia kell.

A bánatpénzt a PANNON Felszámoló Kft. Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-01001377-00300006 számú bankszámlájára, „Hasit bánatpénz” megjelöléssel kell befizetni, vagy a felszámolóbiztosnál letétbe helyezni.

A felszámoló a bánatpénz után a visszafizetéséig terjedő időre kamatot nem fizet. Abánatpénz összegének legkésőbb 2012. május 14-én 12 óráig a felszámoló bankszámláján jóváírásra kell, hogy kerüljön.

A felszámoló több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázatok esetén a Cstv. 49/A. §-a alapján ártárgyalást tart. Az ártárgyalást megelőzően az ártárgyalás feltételeit a felszámoló a résztvevőkkel ismerteti.

A pályázati ajánlatok bontására a benyújtási határidő leteltét követően, közjegyző jelenlétében kerül sor. A szerződéskötésre az elbírálást követő 30 munkanapon belül kerül sor, a vételárat a szerződéskötést követő 60 napon belül átutalással kell megfizetni. A pályázónak igazolnia kell a forrásokat (kp, banki hitel stb.).

A bontást követően haladéktalanul megtörténik a pályázatok elbírálása.

A bírálat eredményéről tértivevényes levélben a felszámoló valamennyi pályázót értesíti.

A felszámoló a pályázatot - megfelelő ajánlat hiányában - eredménytelennek nyilváníthatja, és a pályázati felhívás nem jelent értékesítési kötelezettséget. A pályázat megfelelő ajánlat hiánya miatti eredménytelenné nyilvánítása a felszámoló és a Hasit-Hungária Kft. „f. a.” részére kártérítési kötelezettséget nem keletkeztet.

 

(Megjelent: Cégközlöny - 2012. április 26.)

1. melléklet: hasit-hungaria_17h.doc

Tartalomjegyzék

A tartalomjegyzék használatával gyorsan és egyszerűen átláthatja a FOE honlapjának teljes szerkezetét! Kattintson az alábbi linkre!
Tartalomjegyzék megtekintése...