English Magyar

Felszámolási pályázatok

CMB Holding Kft. pályázata - „DUNA-DRÁVA-COOP” Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság „f. a.”

Rovat: Felszámolási pályázatok

A CMB Holding Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: [01 09 160583]; 1023 Budapest, Margit u. 19.) mint a Cégbíróság által bejegyzett „DUNA-DRÁVA-COOP” Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság „f. a.” (Cg.: [02 09 068914]; 7718 Udvar, Fő u. 72.) Pécsi Törvényszék által kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti az adós gazdálkodó szervezet tulajdonát képező alábbi vagyonelemeket:

1.  Pécs belterület, 18093/A/2. helyrajzi számú, természetben 7625 Pécs, Kaposvári út 1.1. 2. szám alatt található lakás.
Alapterülete: 168 m2, szobák száma: 3 egész és 4 fél.

Tulajdoni hányad: 1/1, eszmei hányad 178085/727485.

Tulajdoni fonna: társasági.

Irányár: 51 600 000 Ft.

Ajánlati biztosíték: 1 548 000 Ft.

A tulajdoni lap III.részében a Magyarországi VOLKSBank Zrt. részére keretbiztosítéki jelzálogjog és 2010. március 31-éig gyakorolható vételi jog van bejegyezve.

Az épület új építésű, hagyományos szerkezetű, épületgépészete a mai kornak megfelelő, igényes kialakítású.

A lakásban bérlő van, a bérleti szerződés bármikor írásban felmondható. A felmondás a hónap utolsó napjára szólhat, azzal azonban, hogy a felmondási idő nem lehet kevesebb 30 napnál. A bérleti szerződés rögzíti, hogy a bérlő tudomásul vette, hogy a bérleti jogviszony megszűnésekor a bérbeadó nem köteles részére másik bérleményt vagy helyiséget biztosítani.

2. Pécs belterület, 18093/A/4, helyrajzi számú, természetben 7625 Pécs, Kaposvári út 1. alagsorában található teremgarázsban
5 db gépkocsibeálló.

Alapterülete: 232 m2-ből 145 m2 (5 x 29 m2). Tulajdoni hányad: 10/16, eszmei hányad 2315107727485. Tulajdoni fonna: vegyes.

Irányár: 9 100 000 Ft (1 820 000 Ft/gépkocsibeálló). Ajánlati biztosíték: 455 000 Ft (91 000 Ft/gépkocsibeálló).

A tulajdoni lap III. részében a Kaposvári Törvényszék által kért perindítás van bejegyezve, amely nem érinti a meghirdetett ingatlanrészeket.

3. Pécs belterület, 18093/A/7. helyrajzi számú, természetben 7625 Pécs, Kaposvári út 1. földszintjén található tároló.
Alapterülete: 5 m2.

Tulajdoni hányad: 1/1, eszmei hányad 5400/727485. Tulajdoni fonna: társasági. Irányár: 115 000 Ft. Ajánlati biztosíték: 5 750 Ft.

A tulajdoni lap III. részében a Magyarországi VOLKSBank Zrt. részére keretbiztosítékijelzálogjogés2010. március 31-éig gyakorolható vételi jog van bejegyezve.

4. Pécs belterület, 17500/A/8. helyrajzi számú, természetben 7621 Pécs, Perczel Miklós u. 16. földszintjén található lakás.
Alapterülete: 47 m2, szobák száma: 1 egész és 1 fél.

Tulajdoni hányad: 1/1, eszmei hányad 50030/1306600.

Tulajdoni fonna: társasági.

Irányár: 14 600 000 Ft.

Ajánlati biztosíték: 438 000 Ft.

A tulajdoni lap III. részében a Magyarországi VOLKSBank Zrt. részére keretbiztosítéki jelzálogjog és 2010. április 30-áig gyakorolható vételi jog van bejegyezve.

Az épület új építésű, hagyományos szerkezetű, épületgépészete a mai kornak megfelelő, igényes kialakítású. A melegburkolatok elhelyezésére nem került sor.

5.  Pécs belterület, 17500/A/9. helyrajzi számú, természetben 7621 Pécs, Perczel Miklós u. 16.1. emeletén található lakás.
Alapterülete: 110 m2, szobák száma: 3 egész és 1 fél.

Tulajdoni hányad: 1/1, eszmei hányad 117600/1306600.

Tulajdoni fonna: társasági.

Irányár: 30 700 000 Ft.

Ajánlati biztosíték: 921 000 Ft

A tulajdoni lap III. részében a Magyarországi VOLKSBank Zrt. részére keretbiztosítéki jelzálogjog és 2010. április 30-áig gyakorolható vételi jog van bejegyezve.

Az épület új építésű, hagyományos szerkezetű, épületgépészete a mai kornak megfelelő, igényes kialakítású. A melegburkolatok elhelyezésére nem került sor.

6.  Pécs belterület, 17500/A/l 1. helyrajzi számú, természetben 7621 Pécs, Perczel Miklós u. 16.1. emeletén található lakás.
Alapterülete: 73 m2, szobák száma: 1 egész és 1 fél.

Tulajdoni hányad: 1/1, eszmei hányad 78365/1306600.

Tulajdoni fonna: társasági.

Irányár: 21 200 000 Ft.

Ajánlati biztosíték: 636 000 Ft.

A tulajdoni lap III. részében a Magyarországi VOLKSBank Zrt. részére keretbiztosítéki jelzálogjog és 2010. április 30-áig gyakorolható vételi jog van bejegyezve.

Az épület új építésű, hagyományos szerkezetű, épületgépészete a mai kornak megfelelő, igényes kialakítású. A melegburkolatok elhelyezésére nem került sor.

7. Pécs belterület, 17500/A/17. helyrajzi számú, természetben 7621 Pécs, Perczel Miklós u. 16. tetőterében található lakás.
Alapterülete: 47 m2, szobák száma: 1 egész és 1 fél.

Tulajdoni hányad: 1/1, eszmei hányad 50170/1306600.

Tulajdoni fonna: társasági.

Irányár: 14 600 000 Ft.

Ajánlati biztosíték: 438 000 Ft.

A tulajdoni lap III. részében a Magyarországi VOLKSBank Zrt. részére keretbiztosítéki jelzálogjog és 2010. április 30-áig gyakorolható vételi jog van bejegyezve.

Az épület új építésű, hagyományos szerkezetű, épületgépészete a mai kornak megfelelő, igényes kialakítású. A melegburkolatok elhelyezésére nem került sor.

8.  Pécs belterület, 17500/A18. helyrajzi számú, természetben 7621 Pécs, Perczel Miklós u. 16. alagsorában található teremgarázsban 9 db gépkocsibeálló.

Alapterülete: 418 m2-bői 283 m! (9 x -31,5 m2). Tulajdoni hányad: 6789/10000, eszmei hányad 418500/1306600. Tulajdoni fonna: vegyes.

Irányár: 17 010 000 Ft (1 890 000 Ft/gépkocsibeálló). Ajánlati biztosíték: 510 300 Ft (94 500 Ft/gépkocsibeálló).

A tulajdoni lap III. részében a Magyarországi VOLKSBank Zrt. részére keretbiztosítéki jelzálogjog és 2010. április 30-áig gyakorolható vételi jog van bejegyezve.

9.  Udvar belterület, 64. helyrajzi számú, természetben 7718 Udvar, Fő u. 71. szám alatt található kivett üzlet, udvar megnevezésű
ingatlan.

Alapterülete: 4.625 m2, melyen a meghirdetett felépítmény bruttó területe 189 m2.

Tulajdoni hányad: 14641/21000.

Irányár: 7 000 000 Ft.

Ajánlati biztosíték: 350 000 Ft.

A tulajdoni lap III. részében az OTP Bank Nyrt. részére egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog van bejegyezve.

A tulajdonostársakkal 2009. december 15-én kötött használati megállapodás szerint a „DUNA-DRAVA-COOP” Kft. „f a.'1 tulajdoni hányada ténylegesen 291 m2 alapterületű üzlet és udvar kizárólagos használatát jelenti 1263 m2 alapterületű „út és parkoló” közös használati jogával.

Az ingatlan hagyományos építésű földszint + tetőtér kialakítású. A földszinti szekcióban az üzleti tér található az utcafront irányában a déli traktusban, míg az északi traktust a konyhai dolgozói szociális blokk foglalja el. Atetőtér lakrész elrendezésű. Az épület keleti lezárását egy toldalékosan hozzáépített - vendégek részére kialakított - szociális blokk képezi.

A felszámolási eljárásban értékesített vagyonelemekkel kapcsolatosan apályázó áfafizetési kötelezettsége egyedileg kerül meghatározásra az Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (!) bekezdés k) pontja, a 142. § (l) bekezdés gj pontja és a 142. § (3) bekezdése alapján.

Az ingatlanok az esetleges környezeti terhekkel együtt kerülnek értékesítésre. A megvásárlásra felkínált vagyonelemekért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, azokat a pályázó a megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg.

A meghirdetett vagyonelemek a helyszínen, a meghirdetett vagyonelemekről készült értékbecslési szakvélemények és a részletes pályázati tájékoztató a felszámoló (7631 Pécs, Nagyárpádi út 11.) pécsi irodájában munkanapokon 10-től 14 óráig Galambos Tamással & 06 (20) 938-870l-es mobilszámon előzetesen egyeztetett időpontban tekinthetők meg.

A szakvéleményekről és a részletes pályázati tájékoztatóról - kérésre - a felszámoló másolatot készít, melynek költsége 20 Ft/lap + áfa.

Pályázati feltételek, követelmények:

a) A pályázatokat zárt borítékban személyesen, vagy postai úton tértivevényes levélben a felszámoló CMB Holding Kft. (7631 Pécs, Nagyárpádi út 11.) címére kérjük eljuttatni.

A boríték hátoldalára kérjük ráírni, hogy a ,,DUNA-DRA VA-COOP Kft. f a. pályázata”.

A pályázat beérkezésének határideje a Cégközlönyben történt megjelenéstől számított 15. nap utáni első munkanap 12 óráig beérkezően.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidőt követően 8 napon belül, közjegyző jelenlétében kerül sor. A benyújtási határidőt követő 15 napon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli. Az értékelés eredményéről jegyzőkönyv készül, melyet az adós gazdálkodó szervezet bármely hitelezője a felszámoló pécsi irodájában megtekinthet. Az ajánlatok elbírálásának eredményéről a pályázatot benyújtók írásban kapnak értesítést.

Jelen pályázati felhívás a felszámoló részére nem jelent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló a pályázatot- megfelelő ajánlat hiányában - eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

b) A pályázaton való részvétel feltételei:

-  A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell magánszemély ajánlattevő esetében a pályázó nevét, címét, az azonosítására alkalmas további adatait, a nettó és a bruttó ajánlati árat egyértelműen meghatározva, a fizetés módját és vállalt feltételeit, valamint
határidejét.

Vállalkozás, illetve társaság ajánlattevő esetén a pályázó nevét, székhelyét, hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, a nettó és a bruttó ajánlati árat egyértelműen meghatározva, a fizetés módját és vállalt feltételeit, valamint határidejét.

-    A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell ajánlattevő 60 napos ajánlati kötöttséget vállaló nyilatkozatát.

-    A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell ajánlattevő nyilatkozatát, hogy az ingatlan tulajdoni lapját megismerte.

-    A pályázó köteles az általa pályázott vagyonelemek pályázati hirdetményben meghatározott ajánlati biztosítékát a „DUNA-DRÁVA-COOP” Kft. „f. a/' Magyarországi Volksbank Zrt.-nél vezetett 14100017-50735549-49000001 számú számlájára „DUNA-DRÁVA-COÜP Kft. f. a. pályázata” közleménnyel ajánlati biztosítékként (bánatpénzként) átutalni, illetve készpénzben befizetni és annak igazolását a pályázathoz mellékelni.

Az eredménytelenül pályázó, illetve érvénytelen pályázat esetén valamennyi pályázó részére az ajánlati biztosítékok összege a pályázatok értékelését követő 8 munkanapon belül visszautalásra kerül.

ej Több megfelelő, azonos értékű (a legjobb ajánlati ártól 10%-kal eltérő sávban) árat ajánlók között nyilvános ártárgyalásra kerül sor, melynek helyét, időpontját és feltételeit az ártárgyalást megelőzően az érintettekkel a felszámoló írásban közli.

d)Szerződéskötés, a vételár megfizetésének módja és határideje:

A szerződéskötés végső határideje a nyilvános értékesítéstől számított 30. nap.

-    Apályázó által befizetett ajánlati biztosíték a vételárba beszámításra kerül.

-    Fizetés a szerződéskötéstől számított 15 napon belül átutalással a „DUNA-DRÁVA-COOP” Kft. „f a.” 14100017-50735549-49000001 számú számlájára.

A teljes vételár kiegyenlítése a tulajdonba adás és a birtokbalépés feltétele.

-  Amennyiben a nyertes pályázó neki felróhatóan az adásvételi szerződést a nyilvános értékesítés napjától számított 30 napon belül nem köti meg, vagy a vételárat a fizetési határidőig nem fizeti meg, az ajánlati biztosítékot elveszíti, az nem kerül részére visszafizetésre.

Az adásvételi szerződést a felszámoló készítteti el, a tulajdonjog-változással kapcsolatos további költségek a vevőt terhelik.

e)Az elővásárlásra jogosultak - bánatpénz befizetése nélkül -a pályázati határidő lejártáig írásban jelenthetik be, ha elővásárlási jogukkal élni kívánnak. A bejelentésnek tartalmaznia kell a bejelentő azonosítására szolgáló adatokat, továbbá azt, hogy elővásárlási jogát mire alapozza. A bejelentést tett elővásárlásra jogosultakkal a felszámoló írásban közli a véglegesen kialakult vételárat és ők az ettől számított 8 napon belül írásban nyilatkozhatnak vételi szándékukról. Az elővásárlás gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozat el mulasztása jogvesztéssel jár.

A pályázatról további felvilágosítás Galambos Tamás felszámolóbiztostól kérhető a 06 (20) 938-8701-es mobilszámon.

 

(Megjelent: Cégközlöny - 2012. július 26.) 

1. melléklet: duna-drava-coop_30h.doc

Tartalomjegyzék

A tartalomjegyzék használatával gyorsan és egyszerűen átláthatja a FOE honlapjának teljes szerkezetét! Kattintson az alábbi linkre!
Tartalomjegyzék megtekintése...