Categories: Felszámolási pályázatok
      Date: May  7, 2012
     Title: Budapest Holding Első Hazai Vagyonkezelő Zrt. pályázat - TT Vagyonkezelő és Ingatlanforgalmazó Kft. „f. a."

 

A Budapest Holding Első Hazai Vagyonkezelő Zrt. (Cg.: [01 10 041192]; 1062 Budapest, Andrássy út 91.1/3.) mint a TT Vagyonkezelő és Ingatlanforgalmazó Kft. „f. a." (Cg.: [01 09 704618]; 1223 Budapest, Dózsa György u. 105.) kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján kívánja értékesíteni az adós gazdálkodó szervezet tulajdonát képező ingatlanokat.

Az ingatlanok: törökbálinti 0152/12. hrsz. külön meghatározott tulajdoni hányada, illetve a budapesti 0239916/2. hrsz. külön meghatározott tulajdoni hányada.

Az ingatlanrészek ajánlati árai:

Ssz.

Település

Telek hrsz.

Telek

sz.

Alapter.

(m2)

Ajánlati ár

(Ft/m2)

Irányár Ft

(nettó)

1.

Törökbálint

0152/12.

107

244

2000

488 000

2.

Törökbálint

0152/12.

111

290

2000

580 000

3.

Törökbálint

0152/12.

112

28

2000

56 000

4.

Törökbálint

0152/12.

113

545

2000

1 090 000

5.

Törökbálint

0152/12.

115

174

2000

348 000

6.

Törökbálint

0152/12.

118

837

2000

1 674 000

7.

Törökbálint

0152/12.

108

2 050

7200

14 760 000

8.

Törökbálint

0152/12.

109

2 951

7200

21 247 200

9.

Törökbálint

0152/12.

110

2 336

7200

16 819 200

10.

Törökbálint

0152/12.

114

6 775

7200

48 780 000

11.

Törökbálint

0152/12.

117

3 241

7200

23 335 200

12.

Budapest

0239916/2.

 

37 931

2610

99 000 000

A pályázaton való részvétel feltétele a pályázott ingatlanrészeknek a kiírásban meghatározott értéke után 10 millió forint alatti vételár esetén a vételár 5%-ának, 10 millió forint feletti vételár esetén a vételár 3%-ának mint bánatpénznek a felszámoló MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-20328834-00003285 számú bankszámlájára történő befizetése, valamint az erről szóló igazolásnak a pályázathoz történő csatolása.

Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül visszautalja a pályázat kiírója. Amennyiben a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a vételárba beszámít, a nem nyertes pályázók részére az általuk befizetett ajánlati biztosítékot a pályázat kiírója 8 munkanapon belül visszautalja.

A vételárat átutalással kell megfizetni a szerződéskötéstől számított 8 napon belül a felszámoló MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-20328834-00003285 számú bankszámlájára. Amennyiben a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, a vevő a pályázati biztosítékot elveszíti.

Beszámítás a Cstv. 38. § (4) bekezdése szerint kizárt.

Az elővásárlásra jogosultak a pályázat bontásakor gyakorolhatják elővásárlási jogukat, ezen jogokat igazoló okiratok egyidejű átadásával.

A felszámolás a többször módosított 1991. évi XLIX. törvény szerint folyik.

A pályázati ajánlatban 90 napos ajánlati kötöttséget kell vállalni. A szerződéskötésre meghatározott határidő 90 nap.

A pályázati ajánlatokat kettős, zárt borítékban a felszámolás alatt álló cégmegnevezésével, „TT Vagyonkezelő pályázat" megjelöléssel kell személyesen benyújtani, vagy térti vevénnyel feladni a Budapest Holding Zrt. (1364 Budapest, Pf. 74) postacímre. A külső borítéknak semlegesnek kell lennie, míg a belső borítékon fel kell tüntetni a pályázó nevét, képviselője nevét és telefonszámát, valamint értesítési címét.

Az ajánlatok benyújtási határideje: jelen hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétől számított 45. nap (déli) 12 óra. (Ha ez a nap nem munkanap, úgy az azt követő első munkanap.)

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, pontos címét, az ajánlott vételárat számmal és betűvel kiírva, valamint a vételár megfizetésének módját. A pályázathoz mellékelni kell, amennyiben rendelkezik vállalkozói igazolvánnyal, annak másolatát, vagy az egyéni vállalkozói nyilvántartásba vétel tényét igazoló kivonatot, gazdasági társaságnál cégkivonatot, aláírási címpéldányt, a pályázó adószámát, statisztikai és pénzforgalmi jelzőszámát.

A pályázati ajánlatokat a beadás határidejétől számított 8 napon belül közjegyző jelenlétében bontjuk fel. A pályázatbontáson részt vehetnek azok a pályázók, akik a pályázatot határidőben benyújtották és bánatpénz határidőben történő befizetését igazolni tudják.

A megfelelő pályázati ajánlatokat a felszámoló az ajánlatok nagysága, illetve a feltételfüzetben foglaltak vállalása alapján bírálja el.

A feltételfüzet a pályázat megjelenését követő naptól a benyújtás határnapját megelőző munkanapig naponta 10-14 óra között a felszámoló székhelyén megtekinthető, illetve megvásárolható.

Kiíró fenntartja magának az árajánlat-javító eljárás alkalmazásának jogát.

Amennyiben valamely ajánlati ára legmagasabb ajánlati ár90%-át eléri, a felszámoló a pályázók között-közjegyző jelenlétében-nyilvános ártárgyalást tart. A benyújtott pályázati ajánlatokat - az ártárgyalás esetét kivéve - menet közben módosítani nem lehet.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, a pályázatot a felszámoló megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja.

Az ingatlanok 2012. május 23-án, valamint 2012. május 30-án tekinthetők meg, telefonos egyeztetés alapján.

További felvilágosítással dr. Sali Ilona felszámolóbiztos [06 (1) 209-1076] készséggel áll rendelkezésre.

(Megjelent: Cégközlöny - 2012. május 3.)