Bemutatkozás

AZ EGYESÜLET TÖRTÉNETE

A fizetésképtelenség-szakértõi, vagyonfelügyelõi szakterület szakmai-érdekvédelmi önkormányzatát, a Felszámolók Országos Egyesületét (FOE) az 1989. évi II. törvény alapján 7392. sorszám alatt mint társadalmi szervezetet regisztrálta a Fõvárosi Bíróság. A FOE a csõdtörvény 1992. évi hatályba lépésével párhuzamosan alakult a Felszámolók és Vállalkozást Újraszervezõk Egyesületének, valamint a Felszámolók Szakmai Kamarájának jogutódjaként. A jogalkotás stádiumában lévõ EU-konform, új hitelezõvédelmi és fizetésképtelenségi törvény keretében a FOE kezdeményezte szakmai, köztestületi kamarává történõ átalakítását. A 2004. évi tisztújító közgyûlés határozata szerint a szakmai önkormányzat új neve: Felszámolók és Vagyonfelügyelõk Országos Egyesülete.

AZ EGYESÜLET KIEMELT CÉLJAI, FÕBB FELADATKÖREI

Az egyesület alapszabályában rögzített, a szakmai és a szélesebb közvéleményben is egyre ismertebbé váló fontosabb céljai a következõk:

 

  • a fizetésképtelenségi jog és a vagyonfelügyelõi gyakorlat szakmai kultúrájának és etikai normáinak fejlesztése,

  • a Felszámolói Névjegyzékben (FNJ) regisztrált, fizetésképtelenségi válságmenedzseléssel foglalkozó cégek érdekeinek érvényre juttatása,

  • az egyesület tagjai, illetve más érdekelt cégek szakmai együttmûködésének, fejlõdésének elõmozdítása,

  • a jogkövetõ és etikus fizetésképtelenségi szakértõi/felszámolói tevékenység érdemi megvalósulásának elõsegítése.

 

Az egyesület fõbb feladatkörei:

 

  • a fizetésképtelenségi és hitelezõvédelmi szakmát érintõ jogszabályok megalkotásának, módosításának kezdeményezése, illetve véleményezése,

  • az illetékességi körébe tartozó szakágak és tevékenységek szakmai követelmény- és etikai normarendszerének, irányelveinek (etikai kódexének) kidolgozása, a követelmények és normák érvényesülésének figyelemmel kísérése, az esetenkénti bejelentések kivizsgálása,

  • a végelszámolói, a felszámolói, vagyonfelügyelõi tevékenység szakszerû és gazdasági hatékonyságra törekvõ gyakorlatának megteremtése érdekében országos és nemzetközi szakmai tanácskozások, szakértõi konzultációk szervezése,

  • a szakterületet átfogó egyetemi szintû fizetésképtelenség-szakértõi képzés, a folyamatos továbbképzések, tapasztalatcserék elõsegítése, a fejlett módszerek, minõségbiztosítási rendszerek bevezetése és elterjesztése,

  • ajánlások, útmutatók, közös szakmai állásfoglalások, módszertani kiadványok készítése, megjelentetése és terjesztése,

  • a tevékenységi területhez kapcsolódó szervezetekkel, intézményekkel és más érdekeltekkel korrekt partneri viszony, együttmûködés kialakítása és erõsítése.

AZ EGYESÜLET TÁJÉKOZTATÁSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

A fizetésképtelenségi, hitelezõvédelmi és vagyonfelügyeleti szakterület naprakész tájékoztatásának, valamint az e területen tevékenykedõk és az érdekeltek megfelelõ kommunikációja elõsegítésének szándéka hozta létre a FOE honlapját. A honlapon egyebek között megtalálható az egyesület alapszabálya, etikai kódexe, a tagszervezetek fontosabb adatai, az elnökség, a szakmai és az etikai, valamint az ellenõrzõ bizottság tagjainak neve, elérhetõsége csakúgy, mint a szakmát érintõ sajtóanyagok, szakmai közlemények, felszámolási, árverési, pályázati hirdetmények.

AZ EGYESÜLET TAGLÉTSZÁMA

Az egyesületnek jelenleg 145 rendes és 6 pártoló tagja van. (A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnál – NFM - vezetett felszámolói névjegyzék 130 tagot számlál, az ügyeiket a korábbi névjegyzékről befejezhető cégek száma: 48)

Friss cikkek