Aktuális információk

Fizetésképtelenségi jogszabálymódosítások a Magyar Közlönyben

Rovat: Aktuális

A Magyar Közlöny 171. számában kihirdetésre került a csődtörvény fizetésképtelenségi rendelettel összefüggő módosítása.

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17171.pdf

2017. évi CXXVI. törvény - A csődeljárásról es a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény
jogharmonizációs célú módosításáról


A Magyar Közlöny 168. számában kihirdetésre került a felszámolási vagyonértékesítési rendeletek módosítása.

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17168.pdf

300/2017. (X. 17.) Korm. rendelet - A felszámolási eljárásban az adós vagyonának nyilvános értékesítésére
vonatkozó rendelkezések módosításáról