Aktuális híreink

Csődkonferencia – A Cstv. 2017 évi módosítása hitelező szemmel

Rovat: Aktuális

Tisztelt Érdeklődők!
Kedves Kollégák!

A Felszámolók és Vagyonfelügyelők Országos Egyesületének (FOE) tagsága 2017 tavaszán megújította az egyesület vezetését. Az új elnökség egyik kiemelt céljának tekinti a szolgáltatások erősítését. Ennek egyik fontos területe a képzések, továbbképzések megújítása egy előre felépített oktatási koncepció mentén.

A FOE fontosnak és - a folyamatosan változó jogszabályok miatt - szükségesnek tartja a fizetésképtelenségi eljárások résztvevőinek rendszeres és eseti jellegű képzését, továbbképzését, valamint folyamatos tájékoztatását a szakmát érintő változásokról. A képzéseket, továbbképzéseket, tájékoztató előadásokat nemcsak a tagszervezetek és azok munkavállalói, megbízottjai, hanem a fizetésképtelenséggel kapcsolatba kerülő egyéb érintettek részére is nyitottá kívánjuk tenni.

2017. december 5-én a FOE konferenciát szervez a nyári Csődtörvény módosítás legfontosabb eljárási változásait bemutatva elsődlegesen hitelezői szemmel.

A konferencia előadói közé meghívtuk az NFM, a Bankszövetség és a NAV Adóigazgatóság képviselőit.

Kérjük, hogy kollégáik és munkatársaik számára továbbítsák a konferencián való részvétel lehetőségét, hiszen közös érdek, hogy a megváltozott jogszabályi környezetnek együttesen megfeleljenek a felek, és a közös munka zökkenőmentesen és megfelelő kommunikáció mellett történjen.

A konferenciát az új szabályok különböző, elméleti és gyakorlati szempontból megvilágított előadásai mellett kerekasztal-beszélgetéssel zárjuk.

Ennek érdekében kérjük, ha bármi kérdésük, észrevételük fogalmazódik meg az új szabályokkal kapcsolatban továbbítsák azt részünkre a titkarsag@foe.hu email címre, hogy a kerekasztal válaszadói számára előzetesen megküldhessük.

Bízunk abban, hogy a konferencián a felvetett kérdésekre gyakorlati válasz, vagy megoldási javaslat születik, de legalábbis felhívás értékkel a jogszabály alkotó felé tudjuk jelezni az esetleges anomáliákat.

Partnereink

Tagszervezetek

Keresés

Hirdetmények

Kapcsolat

Bemutatkozás

Felszámolók és Vagyonfelügyelők Országos Egyesülete

Történetünk

A fizetésképtelenség - szakértõi, vagyonfelügyelõi szakterület szakmai-érdekvédelmi önkormányzatát, a Felszámolók Országos Egyesületét (FOE) az 1989. évi II. törvény alapján 7392. sorszám alatt mint társadalmi szervezetet regisztrálta a Fõvárosi Bíróság.

A FOE a csõdtörvény 1992. évi hatályba lépésével párhuzamosan alakult a Felszámolók és Vállalkozást Újraszervezõk Egyesületének, valamint a Felszámolók Szakmai Kamarájának jogutódjaként. A jogalkotás stádiumában lévõ EU-konform, új hitelezõvédelmi és fizetésképtelenségi törvény keretében a FOE kezdeményezte szakmai, köztestületi kamarává történõ átalakítását.

A 2004. évi tisztújító közgyûlés határozata szerint a szakmai önkormányzat új neve: Felszámolók és Vagyonfelügyelõk Országos Egyesülete.

Céljaink

Az egyesület alapszabályában rögzített, a szakmai és a szélesebb közvéleményben is egyre ismertebbé váló fontosabb céljai a következõk:

  • a fizetésképtelenségi jog és a vagyonfelügyelõi gyakorlat szakmai kultúrájának és etikai normáinak fejlesztése,
  • a Felszámolói Névjegyzékben (FNJ) regisztrált, fizetésképtelenségi válságmenedzseléssel foglalkozó cégek érdekeinek érvényre juttatása,
  • az egyesület tagjai, illetve más érdekelt cégek szakmai együttmûködésének, fejlõdésének elõmozdítása,
  • a jogkövetõ és etikus fizetésképtelenségi szakértõi/felszámolói tevékenység érdemi megvalósulásának elõsegítése.

Feladatköreink

  • a fizetésképtelenségi és hitelezõvédelmi szakmát érintõ jogszabályok megalkotásának, módosításának kezdeményezése, illetve véleményezése,
  • szakágak és tevékenységek szakmai követelmény- és etikai normarendszerének kidolgozása, a követelmények érvényesülésének figyelemmel kísérése, az esetenkénti bejelentések kivizsgálása,
  • országos és nemzetközi szakmai tanácskozások, szakértõi konzultációk szervezése,
  • átfogó egyetemi szintû képzés, a folyamatos továbbképzések, tapasztalatcserék elõsegítése, a fejlett módszerek, minõségbiztosítási rendszerek bevezetése és elterjesztése,
  • ajánlások, útmutatók, közös szakmai állásfoglalások, módszertani kiadványok készítése, megjelentetése és terjesztése,
  • szervezetekkel, intézményekkel és más érdekeltekkel korrekt partneri viszony kialakítása és erõsítése.

Kommunikációs rendszerünk

A fizetésképtelenségi, hitelezõvédelmi és vagyonfelügyeleti szakterület naprakész tájékoztatásának, valamint az e területen tevékenykedõk és az érdekeltek megfelelõ kommunikációja elõsegítésének szándéka hozta létre a FOE honlapját.

A honlapon egyebek között megtalálható az egyesület alapszabálya, etikai kódexe, a tagszervezetek fontosabb adatai, az elnökség, a szakmai és az etikai, valamint az ellenõrzõ bizottság tagjainak neve, elérhetõsége csakúgy, mint a szakmát érintõ sajtóanyagok, szakmai közlemények, felszámolási, árverési, pályázati hirdetmények.