Aktuális híreink

Tájékoztatás Szakmai Beszámoló és Adatszolgáltatás benyújtásáról

Rovat: Aktuális

Szeretnénk tagszervezeteink figyelmét felhívni a 2019. január 31-ig beadandó adatszolgáltatásra vonatkozó előírásokra, illetve a Felszámolói Névjegyzéket Vezető Hatóság tájékoztatója letölthető itt, vagy az oldal alján.

Benyújtási határidő:

2019. január 31.

Kötelezettek köre:

A 114/2006 (V.12.) Kormányrendelet 2§ (3), 4/A§ (2) és 4/A§ (4) bekezdések szerinti előírások a névjegyzéki és a kiegészítő listás szervezetekre is vonatkozik.

A Kormányrendelet 4/B§ előírása csak a kiegészítő listás szervezetekre vonatkoznak.

Adatszolgáltatás tárgya:

 1. Adatszolgáltatás a foglalkoztatotti összetételről - 4/A§ (1)
 2. Adatszolgáltatás a felszámoló szervezet adatairól (név, cím, honlap, működési területek) - 4/A§ (2)
 3. Szakmai beszámoló a 2. melléklet szerint – 4/A§ (4)
 4. Vagyoni biztosíték (felelősségbiztosítás) igazolása - 2§ (3)

Csak a kiegészítő listás szervezeteknek kötelező:

 1. Folyamatban lévő eljárások (Az adatszolgáltatást utoljára a legutolsó bírósági eljárás jogerős befejezéséről kell teljesíteni.) – 4/B§

Nyomtatványok letöltése:

A vonatkozó, 2018. november 30-án módosított formanyomtatványok letölthetők az alábbi internetes elérési útvonalon:

 • www.kormany.hu, melyen belül az alábbi menüpontokra kell kattintani:
 • Dokumentuk / Miniszterelnöki Kormányiroda / Tevékenységre vonatkozó adatok / Hirdetmények, közlemények

Nyomtatványok benyújtása:

 • Az adatszolgáltatást e-papír felületen kell benyújtani (https://epapir.gov.hu)
 • A feltöltendő mellékletek elnevezésénél kérik a következők feltűntetését:

1.       Felszámoló szervezet neve
2.       „adatszolgáltatás” vagy „szakmai beszámoló” elnevezés

 

 

Partnereink

Tagszervezetek

Keresés

Hirdetmények

Kapcsolat

Bemutatkozás

Felszámolók és Vagyonfelügyelők Országos Egyesülete

Történetünk

A fizetésképtelenség - szakértõi, vagyonfelügyelõi szakterület szakmai-érdekvédelmi önkormányzatát, a Felszámolók Országos Egyesületét (FOE) az 1989. évi II. törvény alapján 7392. sorszám alatt mint társadalmi szervezetet regisztrálta a Fõvárosi Bíróság.

A FOE a csõdtörvény 1992. évi hatályba lépésével párhuzamosan alakult a Felszámolók és Vállalkozást Újraszervezõk Egyesületének, valamint a Felszámolók Szakmai Kamarájának jogutódjaként. A jogalkotás stádiumában lévõ EU-konform, új hitelezõvédelmi és fizetésképtelenségi törvény keretében a FOE kezdeményezte szakmai, köztestületi kamarává történõ átalakítását.

A 2004. évi tisztújító közgyûlés határozata szerint a szakmai önkormányzat új neve: Felszámolók és Vagyonfelügyelõk Országos Egyesülete.

Céljaink

Az egyesület alapszabályában rögzített, a szakmai és a szélesebb közvéleményben is egyre ismertebbé váló fontosabb céljai a következõk:

 • a fizetésképtelenségi jog és a vagyonfelügyelõi gyakorlat szakmai kultúrájának és etikai normáinak fejlesztése,
 • a Felszámolói Névjegyzékben (FNJ) regisztrált, fizetésképtelenségi válságmenedzseléssel foglalkozó cégek érdekeinek érvényre juttatása,
 • az egyesület tagjai, illetve más érdekelt cégek szakmai együttmûködésének, fejlõdésének elõmozdítása,
 • a jogkövetõ és etikus fizetésképtelenségi szakértõi/felszámolói tevékenység érdemi megvalósulásának elõsegítése.

Feladatköreink

 • a fizetésképtelenségi és hitelezõvédelmi szakmát érintõ jogszabályok megalkotásának, módosításának kezdeményezése, illetve véleményezése,
 • szakágak és tevékenységek szakmai követelmény- és etikai normarendszerének kidolgozása, a követelmények érvényesülésének figyelemmel kísérése, az esetenkénti bejelentések kivizsgálása,
 • országos és nemzetközi szakmai tanácskozások, szakértõi konzultációk szervezése,
 • átfogó egyetemi szintû képzés, a folyamatos továbbképzések, tapasztalatcserék elõsegítése, a fejlett módszerek, minõségbiztosítási rendszerek bevezetése és elterjesztése,
 • ajánlások, útmutatók, közös szakmai állásfoglalások, módszertani kiadványok készítése, megjelentetése és terjesztése,
 • szervezetekkel, intézményekkel és más érdekeltekkel korrekt partneri viszony kialakítása és erõsítése.

Kommunikációs rendszerünk

A fizetésképtelenségi, hitelezõvédelmi és vagyonfelügyeleti szakterület naprakész tájékoztatásának, valamint az e területen tevékenykedõk és az érdekeltek megfelelõ kommunikációja elõsegítésének szándéka hozta létre a FOE honlapját.

A honlapon egyebek között megtalálható az egyesület alapszabálya, etikai kódexe, a tagszervezetek fontosabb adatai, az elnökség, a szakmai és az etikai, valamint az ellenõrzõ bizottság tagjainak neve, elérhetõsége csakúgy, mint a szakmát érintõ sajtóanyagok, szakmai közlemények, felszámolási, árverési, pályázati hirdetmények.