Aktuális híreink

Képzési tájékoztató – „Elektronikus és papír alapú iratkezelés átalakítása a hatékony működés érdekében” a felszámoló szervezeteknél

Rovat: Aktuális

Kedves Tagszervezeteink!

Az ItJump Kft. képzést hirdet az „Elektronikus és papír alapú iratkezelés átalakítása a hatékony működés érdekében” a felszámoló szervezeteknél témájában. Az alábbiakban olvashatják a tájékoztatót a tanfolyamról, valamint letölthetik a részvételhez szükséges jelentkezési lapot.

2019. év őszén kidolgozásra került a felszámoló szervezetek számára a cégkapuk kezelésére, valamint az elektronikus és a papír alapú kommunikáció átlátható iratkezelésére irányuló módszer. A módszertanról a felszámolóbiztosok részére a Jogakadémia keretében megvalósuló előadások, illetve gyakorlati képzések is megrendezésre kerültek.
Az alapvető változást az jelentené a módszerben, hogy a kommunikáció és iratkezelés egységes és átlátható működéséért az a személy feleljen, aki a szervezet számára az iktatást és a központosított postai küldemények kezelését végzi. Ahhoz, hogy ez a gyakorlatban is megvalósítható legyen, azt kell képezni, aki a feladatot el fogja látni és nem azt, akinek a válláról az adminisztrációs terhet szeretnénk levenni. Azaz az iktatási feladatokért felelős személyeket képeznénk ki arra, hogy a felszámolóbiztosok válláról levegyék azokat a feladatokat amelyek az cégkapu kezeléssel elektronikus iratkezeléssel kapcsolatosak. A képzés célja, hogy a felszámoló szervezet és a rábízott felszámolási eljárásainak cégkapuira vonatkozó kezelést a képzés végére átalakítsuk és a képzésen résztvevők számára önjáróvá tegyük.

A jelen tájékoztató, javasolt ügyviteli folyamatterv és jelentkezési lap kiküldésének célja az, hogy röviden bemutassa a kidolgozott módszer lényegét, előnyeit és felmérjük azt, hogy melyik szervezet esetén lenne igény a módszer bevezetésére.

Kérjük amennyiben szervezetük szükségesnek és hasznosnak ítéli meg a tervezett programot az kitöltve küldje vissza a jelentkezési lapot az info@itjump.hu e-mail címre.

Partnereink

Tagszervezetek

Keresés

Hirdetmények

Kapcsolat

Bemutatkozás

Felszámolók és Vagyonfelügyelők Országos Egyesülete

Történetünk

A fizetésképtelenség - szakértõi, vagyonfelügyelõi szakterület szakmai-érdekvédelmi önkormányzatát, a Felszámolók Országos Egyesületét (FOE) az 1989. évi II. törvény alapján 7392. sorszám alatt mint társadalmi szervezetet regisztrálta a Fõvárosi Bíróság.

A FOE a csõdtörvény 1992. évi hatályba lépésével párhuzamosan alakult a Felszámolók és Vállalkozást Újraszervezõk Egyesületének, valamint a Felszámolók Szakmai Kamarájának jogutódjaként. A jogalkotás stádiumában lévõ EU-konform, új hitelezõvédelmi és fizetésképtelenségi törvény keretében a FOE kezdeményezte szakmai, köztestületi kamarává történõ átalakítását.

A 2004. évi tisztújító közgyûlés határozata szerint a szakmai önkormányzat új neve: Felszámolók és Vagyonfelügyelõk Országos Egyesülete.

Céljaink

Az egyesület alapszabályában rögzített, a szakmai és a szélesebb közvéleményben is egyre ismertebbé váló fontosabb céljai a következõk:

  • a fizetésképtelenségi jog és a vagyonfelügyelõi gyakorlat szakmai kultúrájának és etikai normáinak fejlesztése,
  • a Felszámolói Névjegyzékben (FNJ) regisztrált, fizetésképtelenségi válságmenedzseléssel foglalkozó cégek érdekeinek érvényre juttatása,
  • az egyesület tagjai, illetve más érdekelt cégek szakmai együttmûködésének, fejlõdésének elõmozdítása,
  • a jogkövetõ és etikus fizetésképtelenségi szakértõi/felszámolói tevékenység érdemi megvalósulásának elõsegítése.

Feladatköreink

  • a fizetésképtelenségi és hitelezõvédelmi szakmát érintõ jogszabályok megalkotásának, módosításának kezdeményezése, illetve véleményezése,
  • szakágak és tevékenységek szakmai követelmény- és etikai normarendszerének kidolgozása, a követelmények érvényesülésének figyelemmel kísérése, az esetenkénti bejelentések kivizsgálása,
  • országos és nemzetközi szakmai tanácskozások, szakértõi konzultációk szervezése,
  • átfogó egyetemi szintû képzés, a folyamatos továbbképzések, tapasztalatcserék elõsegítése, a fejlett módszerek, minõségbiztosítási rendszerek bevezetése és elterjesztése,
  • ajánlások, útmutatók, közös szakmai állásfoglalások, módszertani kiadványok készítése, megjelentetése és terjesztése,
  • szervezetekkel, intézményekkel és más érdekeltekkel korrekt partneri viszony kialakítása és erõsítése.

Kommunikációs rendszerünk

A fizetésképtelenségi, hitelezõvédelmi és vagyonfelügyeleti szakterület naprakész tájékoztatásának, valamint az e területen tevékenykedõk és az érdekeltek megfelelõ kommunikációja elõsegítésének szándéka hozta létre a FOE honlapját.

A honlapon egyebek között megtalálható az egyesület alapszabálya, etikai kódexe, a tagszervezetek fontosabb adatai, az elnökség, a szakmai és az etikai, valamint az ellenõrzõ bizottság tagjainak neve, elérhetõsége csakúgy, mint a szakmát érintõ sajtóanyagok, szakmai közlemények, felszámolási, árverési, pályázati hirdetmények.