Aktuális híreink

Felszámolói és vagyonfelügyeleti szakmai továbbképzések

Rovat: Aktuális

Felszámolói és vagyonfelügyeleti szakmai továbbképzés – ELŐADÁS - 2021. február 26. (péntek) (online konferencia) 

Program:

1.) Amit a Bérgarancia Alapról tudni szükséges

Előadó felkérés alatt

2.) Jelzálogjogos hitelezők és a zálogjog

Előadó felkérés alatt

3.) Felszámolási eljárások tulajdonosok, és egyéb szereplők (vevők, elővásárlásra jogosultak stb.) általi akadályozásának esetei, és ezen tevékenységük minimalizálása a bírói gyakorlatban

Előadó felkérés alatt

4.) Különböző hatósági kötelezésekkel kapcsolatos felszámolói feladatok

Előadó felkérés alatt

5.) A végrehajtói felelősség

Előadó: dr. Mayerhoffer Emese Gyöngyi főosztályvezető, a Névjegyzéket Vezető Hatóság vezetője

Jelentkezés: jogakademia.gov.hu

Jelentkezési határidő: 2021. február 22.

 

Felszámolói és vagyonfelügyeleti szakmai továbbképzés – GYAKORLAT – 2021. március 19. (péntek) (online képzés)

Az adat és információ biztonság felmérésének és kockázatok megismerésének módszerei az fizetésképtelenségi eljárások esetében

 • Adatvédelem vagy információ biztonság
 • A felszámolóbiztos jogállása és feladatai az információbiztonság tekintetében
 • Eljárás típusokhoz köthető adatkezelési feladatok
  • A csődeljárás
  • A felszámolási eljárás és a végelszámolás

(Nyitó tárgyalás, Irat anyag átadás, Szerződések felülvizsgálata, Peres és nem peres eljárások, Vagyonkutatás, Hitelezői igények kezelése, Bérgarancia támogatás igénylése, Vagyonértékesítés adatkezelése, Külső szakértők, szolgáltatók igénybevétele – teljesítési segéd)

előadó: Tóth Szilárd és dr. Zsiga László

Jelentkezés: jogakademia.gov.hu

Jelentkezési határidő: 2021. március 05.

Újdonságok

Friss cikkek

Frissített oldalak

Partnereink

Tagszervezetek

Keresés

Hirdetmények

Kapcsolat

Bemutatkozás

Felszámolók és Vagyonfelügyelők Országos Egyesülete

Történetünk

A fizetésképtelenség - szakértõi, vagyonfelügyelõi szakterület szakmai-érdekvédelmi önkormányzatát, a Felszámolók Országos Egyesületét (FOE) az 1989. évi II. törvény alapján 7392. sorszám alatt mint társadalmi szervezetet regisztrálta a Fõvárosi Bíróság.

A FOE a csõdtörvény 1992. évi hatályba lépésével párhuzamosan alakult a Felszámolók és Vállalkozást Újraszervezõk Egyesületének, valamint a Felszámolók Szakmai Kamarájának jogutódjaként. A jogalkotás stádiumában lévõ EU-konform, új hitelezõvédelmi és fizetésképtelenségi törvény keretében a FOE kezdeményezte szakmai, köztestületi kamarává történõ átalakítását.

A 2004. évi tisztújító közgyûlés határozata szerint a szakmai önkormányzat új neve: Felszámolók és Vagyonfelügyelõk Országos Egyesülete.

Céljaink

Az egyesület alapszabályában rögzített, a szakmai és a szélesebb közvéleményben is egyre ismertebbé váló fontosabb céljai a következõk:

 • a fizetésképtelenségi jog és a vagyonfelügyelõi gyakorlat szakmai kultúrájának és etikai normáinak fejlesztése,
 • a Felszámolói Névjegyzékben (FNJ) regisztrált, fizetésképtelenségi válságmenedzseléssel foglalkozó cégek érdekeinek érvényre juttatása,
 • az egyesület tagjai, illetve más érdekelt cégek szakmai együttmûködésének, fejlõdésének elõmozdítása,
 • a jogkövetõ és etikus fizetésképtelenségi szakértõi/felszámolói tevékenység érdemi megvalósulásának elõsegítése.

Feladatköreink

 • a fizetésképtelenségi és hitelezõvédelmi szakmát érintõ jogszabályok megalkotásának, módosításának kezdeményezése, illetve véleményezése,
 • szakágak és tevékenységek szakmai követelmény- és etikai normarendszerének kidolgozása, a követelmények érvényesülésének figyelemmel kísérése, az esetenkénti bejelentések kivizsgálása,
 • országos és nemzetközi szakmai tanácskozások, szakértõi konzultációk szervezése,
 • átfogó egyetemi szintû képzés, a folyamatos továbbképzések, tapasztalatcserék elõsegítése, a fejlett módszerek, minõségbiztosítási rendszerek bevezetése és elterjesztése,
 • ajánlások, útmutatók, közös szakmai állásfoglalások, módszertani kiadványok készítése, megjelentetése és terjesztése,
 • szervezetekkel, intézményekkel és más érdekeltekkel korrekt partneri viszony kialakítása és erõsítése.

Kommunikációs rendszerünk

A fizetésképtelenségi, hitelezõvédelmi és vagyonfelügyeleti szakterület naprakész tájékoztatásának, valamint az e területen tevékenykedõk és az érdekeltek megfelelõ kommunikációja elõsegítésének szándéka hozta létre a FOE honlapját.

A honlapon egyebek között megtalálható az egyesület alapszabálya, etikai kódexe, a tagszervezetek fontosabb adatai, az elnökség, a szakmai és az etikai, valamint az ellenõrzõ bizottság tagjainak neve, elérhetõsége csakúgy, mint a szakmát érintõ sajtóanyagok, szakmai közlemények, felszámolási, árverési, pályázati hirdetmények.